תלמידי כיתה ח'2 ערכו הילולא הבוקר לר' מאיר בעל הנס בישיבה, יישר כוח לתלמידים ולר"מ היקר על היוזמה

שזכותו של התנא תעמוד לנו ולזרענו עד עולם אמן כן יהי רצון