הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל
ישיבת ׳בני עקיבא׳ נווה הרצוג תהווה בית חינוך אוהב ומעצים
 המחנך על פי ערכי הציונות הדתית ברוח הרב דרוקמן זצ״ל.
הישיבה תחנך לאהבת תורה ויראת שמים
 מתוך חיבור אמיתי לנפש התלמיד. 
הישיבה תעודד מצוינות לימודית בדגש על מקצועות מדעיים-אקדמיים. 
הישיבה תעצים את תלמידיה תוך טיפוח כישורי
 מנהיגות ולקיחת אחריות חברתית.
דילוג לתוכן