תכנית התקשוב הבית ספרית

חזון מתוקשב

ישיבת בנ"ע נווה הרצוג חורטת על דגלה את הנחלת ערכי אהבת התורה, העם והארץ. מתוך בית המדרש של הישיבה נובעת התייחסות משמעותית גם לחיי החול בכל התחומים; השכלה, מדע, חברה, כלכלה, תרבות הפנאי ועוד. הן לצורך פרנסה בכבוד מיגיע כפיים, והן לצורך השתלבות והשפעה בחברה הישראלית והעולמית המתפתחת.

המאה ה21, על חידושיה הטכנולוגיים מרחיקי הלכת, מביאה עימה שינויים של ממש כמעט בכל תחומי החיים. אשר על כן, עומד בפני הישיבה אתגר חינוכי אדיר – לטפח את תלמידיה לערכי התורה בתוך עולם טכנולוגי מתחדש ומתפתח, ולהעניק להם את הכישורים הנדרשים לתיפקוד כאדם וכבן תורה בתקופה זו.

במקביל לידע התורני, התלמידים רוכשים מיומנויות רלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21. ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם החיצון, תוך שהיא עושה שימוש מרבי, אך מושכל, בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול.

שיטת ההוראה והלמידה ממוקדת פדגוגיה חדשנית, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. מטרתה – להצמיח בוגרים אוטונומים בעלי מכוונות ומשמעת עצמית, המאפשרת להם להתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה, באמצעות הקניית מיומנויות המאה ה-21, הכוללות: אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים בעולם האמיתי, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי בסביבה המשלבת טכנולוגית מידע.

לנוכח תפיסת עולם זו המשלבת בין קודש לחול, – מפתח צוות הישיבה יחידות למידה ומשימות מתוקשבות במקצועות הקודש. יחידות אלו מלמדות את החניכים לרתום את הטכנולוגיות לטובת העמקה, העשרה והרחבה של לימוד התורה. בנוסף לכך, נעשה שימוש בחומרים קיימים עבור מקצועות החול השונים.

כחלק מהאתגר, נדרשת הישיבה לתת לתלמידים כלים אישיותיים אשר יאפשרו להם להשתמש במרחב האינטרנטי ברוח ההלכה, לגלישה בטוחה ונבונה במהלך ההתמודדות במרחב הוירטואלי. כמו כן, נדרשים סייגים שיגנו על התלמידים מפני סכנות הנפילה ברשת. בנוסף על הישיבה לחנך לגלישה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, שמירה על זכויות יוצרים, שמירה על פרטיות, ובעיקר ערנות לסכנות.

 

מכל הנ"ל נגזרות הפעולות הנעשות בישיבה;

השתלמות והעצמת מורים, בכדי להביא לשיפור מיומנויות ההוראה המתוקשבת.

התקנת תשתיות מיחשוב ואמצעי הוראה שיאפשרו נגישות לרשת עבור התלמידים, המורים והמינהלה.

שיפור מתמיד של התנהלות הישיבה, על כל ענפיה; תלמידים, מורים, מינהלה, והורים – במרחב התקשורת האינטרנטית.

גיבוש כללי התנהגות ביחס לציוד, וכן כללי אתיקה, זהירות, התנהגות ראויה ברשת, ובניית מנגנוני סינון אכיפה ופיקוח.

שינוי הדרגתי בתפיסת תפקידי המורה והתלמיד הקלאסיים, ושינוי אופן הלמידה בהתאם.

רתימת הטכנולוגיות המתחדשות לקפיצת מדרגה ברמה הלימודית ובהישגים.

תוך מעקב ופיקוח מתמיד לשמירת 'רוח ישראל סבא' בתוך 'הסופה הטכנולוגית הדוהרת'.

דילוג לתוכן