חידונים

ישיבתנו שואפת ליצור אווירת לימודים רצינית וחווייתית כאחת. אנו מאמינים כי לימודים מתוך פעילויות חווייתיות מחזקות את הגיבוש החברתי, מעשירות את הידע ומקרינות גם על הלימוד שבשגרה. אחת הדרכים בה אנו משתמשים פעמים רבות היא- חידונים.

לקראת החגים מקבלים התלמידים דפי לימוד עם הלכות או מידע, אותם עליהם לשנן היטב. החידונים בנויים לרוב משלב מקדים ומשלב פומבי אשר סביבו נבנית הפקה שלמה של פרסום, מצגת, פרסים, קישוט ועוד.

חידונים כעין אלה מלווים אותנו גם סביב דפי פרשת השבוע אותם לומדים התלמידים והם כוללים שינון של יידע בפשט הפסוקים, פירושי רש"י נבחרים ומושגים כלליים ביהדות. על דפים אלה נבחנים התלמידים מדי שבוע. בסיומו של כל חומש נערך חידון בו משתתפים נציגים שהתמידו או הצטיינו בבחינות המקדימות.

אנו נרתמים לאתגרים מבית ומחוץ כגון חידונים ארציים בנושא פסח או נושאים כלליים כשמירת הלשון ועוד. החוויה שבחידון יוצרת אתגר ונותנת הזדמנות ללימוד אישי או קבוצתי במסגרת הלימודים וגם מחוצה לה. התלמידים מחכימים נהנים ויוצאים עם רצון וטעם של עוד.