TEAMS - כל המידע במקום אחד!

איך נכנסים לTEAMS

כל האופציות הקיימות!

מצגת אינטרקטיבית

ללימוד סביבת הTEAMS

מדריך על סביבת TEAMS

מדריך כתוב על סביבה זו

אופן השימוש בTEAMS

מה באמת חשוב

משרד החינוך

איפוס ססמאות

לתלמידים ומורים בלבד

אופיס חינם

סרטון הדרכה להורדת אופיס חינם לתלמידים

מוגנות ברשת

מוקד 105

שיעור שניתן ללמוד לבד על שימוש בסביבת TEAMS

מוגנות ואבטחת מידע ברשת

התלמידים בטוחים ברשת

דילוג לתוכן