תלמידי הישיבה התיכונית חץ נווה הרצוג במשפט מבויים, כחלק מתוכנית דיינים צעירים