פדגוגיה עולה קומה

כרכזת פדגוגית אני אחראית על תחום הזרוע המבצעת של מטרות העל בישיבתנו

מתן כלים חינוכיים, תורנים פדגוגיים לתלמיד מתוך שימת דגש על צרכיו.

הצבתי לעצמי 2 יעדים מרכזיים – פיתוח חוזקות ארגוניות וחוזקות אישיות.

  • הקצאת שעות פרטניות בהלימה לצרכי התלמיד והכיתה.
  • מיפוי כיתתי – תכנית התערבות חינוכית, פדגוגית, אקלימית.
  • מעקב אחרי תכנית הלימודים: יעדים, הספקים להישגים.
  • יצירת שיח פדגוגי – קיימנו אסיפת תלמידים – מורים, ב"ה השיח היה מפרה ועם הפקת לקחים ותובנות!

תכניות לעתיד:

  • למידה משמעותית – יצירת עניין הנעה וחקר של התלמיד. נקיים שבוע עתודה מדעית. שיכללו עבודות חקר של תלמידי עמ"ט.
  • צפיית עמיתים – שיתוף בידע המקצועי בין הצוות הבית ספרי. הצפייה תאפשר תהליכי הערכה פנימיים ושיפור מקצועי.
  • שימת דגש על אקלים חינוכי וחברתי.

יעל כהן

דילוג לתוכן