צוות הישיבה

כיתה

שם הר"מ

פלאפון

רה"י

הרב אדרי מאיר

052-4239980

סגן ורכז חט"ע

הרב מרציאנו אליהו

052-4239979

מנהל כללי

נתנאל אחיטוב

050-5930066

רכז עולים

נעים פנחס

054-6402766

רכז חט"ב

הרב מנצור עותניאל

052-4700429

מנהל פנימיה

חמו אלירז

050-4060681

ז' 1

הרב סבן צבי

052-3114208

ז' 2

הרב קלה אחימאיר

058-4158580

ח'

הרב מנצור עותניאל

052-4700429

ט'1

הרב יוסי סויסה

053-3438215

ט'2  עולים

בנישו גילה

052-6401004

י'1

הרב לוי יקיר

052-4376800

י' 2

הרב עקיבא אליהו

054-3013427

יא' 1

הרב טרבלסי אסף

054-7455320

יא'2

הרב דמארי אורן

052-3121578

יב' 1

הרב בנימין שלומי

052-5655034

יועצת ביה"ס

אליזרע הדי

052-4482347

עו"ס

גלייזר נעמה

054-8003121

רכזת פדגוגית

נהרי יפעת

050-6306658

אמהות בית

בן ברוך רחל

יונס זהבה

052-4317407

052-4317405

מדריך עולים

נעים פנחס

054-6402766

מדריך ט'

אור דוידי

050-5763935

מדריך י'

סהר בן נעים

052-6450042

מדריך י"א

עומר מירון

052-8599179

מדריך י"ב

דהן צחי

054-9765588