צוות הישיבה

תפקיד

שם 

פלאפון

ראש הישיבה

הרב שרון צברי

052-9245851

 סגן ראש הישיבה ומנהל חט"ע  מנחם כהן 0509488870

מנהל  חט"ב

הרב מנצור עותניאל

052-4700429

יועצת ביה"ס

אליזרע הדי

052-4482347

עו"ס

גלייזר נעמה

054-8003121

רכזת פדגוגית

נהרי יפעת

050-6306658

אמהות בית

בן ברוך רחל

יונס זהבה

052-4317407

052-4317405

דילוג לתוכן