שבוע גלישה בטוחה

אחת לשנה מתקיים אירוע שיא העוסק בהעלאת מודעות לגלישה בטוחה ברשת.
ואנו נעסוק בפעילויות חינוך לגלישה בטוחה במשך שבוע ימים.

הפעילות החינוכית מכוונת להעלאת מודעות התלמידים והוריהם לשימוש חיובי ברשת האינטרנט בכלל וברשתות חברתיות בפרט, לפתח בקרב התלמידים ערכים חברתיים וכישורי חיים הולמים במציאות משתנה.

רשת האינטרנט יוצרת לנו ולילדינו עושר רב של הזדמנויות מגיל צעיר:

חיבור בין אנשים, צריכת מידע, במה להבעת דעות ועוד. לצד ההזדמנויות, חשוב לזכור כי בגילאים אלו קשה יותר להכיל את כמות המידע שברשת, להבין את מכלול ההשלכות החברתיות של תקשורת אינטרנטית ואת החשיבות של שמירה על הפרטיות. הסכנות שאליהן עלולים להיות חשופים כוללות: שמועות, חרם, התחזות, הטרדה, סחיטה, חדירה לפרטי מידע אישיים ועוד – העלולות גם להוות עבירה על החוק. מכאן חשיבות תפקיד ההורים גם בתחום חיים זה.

גלישה בטוחה ונבונה לכולם!!!

המשימות לשבוע זה נמצאות כל השנה במרחב "חיים ברשת" שבWEBTOP

דילוג לתוכן